Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Missie & Visie

MISSIE

Gezondheidscentra Diemen bieden passende zorg dichtbij huis.

 

VISIE

Wijkgericht

De gezondheidscentra bieden wijkgerichte eerstelijnszorg, zowel preventief als curatief, waarbij het zorgaanbod is afgestemd op de populatie in de wijk.

 

Maatwerk

We willen onze zorg zoveel mogelijk afstemmen op de zorgvraag van de patiënt. Veelal zal het individuele monodisciplinaire zorg zijn. Voor enkele patiëntengroepen hebben we (multidisciplinaire) zorgprogramma’s ontwikkeld. Door onze grote betrokkenheid bij de individuele patiënt zullen we daar waar nodig individueel maatwerk leveren.

 

Samenwerking

De aanwezige disciplines werken waar nodig met elkaar samen met als doel de  zorg aan een individuele patiënt te optimaliseren. We kennen en gebruiken elkaars  specifieke deskundigheid.

Door korte lijnen, duidelijke afspraken over verwijzen en verslaglegging, opstellen en uitvoeren van multidisciplinaire zorgprogramma’s en  gezamenlijke casuïstiekbespreking, wordt inhoud gegeven aan de samenwerking.

 

Zelfzorg

De nadruk bij ons beleid ligt op het tegengaan van medicalisering en het vergroten van de zelfredzaamheid.

 

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.

We laten onze kwaliteit toetsen door patiënten en verzekeraars. Door een open communicatie kunnen we elkaar aanspreken op elkaars handelen en is er ruimte voor intervisie binnen en tussen de disciplines.

 

Opleidingsklimaat

We voelen ons verantwoordelijk voor het opleiden van nieuwe professionals. Daarnaast zal het opleiden ook leiden tot verbetering van os eigen professioneel handelen door transparantie, extra toetsing, methodischer werken en het goed op de hoogte blijven van ontwikkelingen op ons eigen vakgebied.

 

Toegankelijkheid

Wij bieden laagdrempelige eerstelijns zorg. Patiënten kunnen met vrijwel alle medische vragen bij ons terecht. Vaak kunnen we de patiënten zelf helpen. In geval dat we dat niet kunnen, wijzen we ze de weg.

We streven naar korte wachttijden. Indien noodzakelijk kunnen patiënten altijd dezelfde dag bij ons terecht.

 

Service

Met een open en servicegerichte aanpak willen we bereiken dat de patiënten tevreden zijn. We houden zoveel mogelijk rekening met de wensen van de patiënten. Als we daar niet aan kunnen voldoen, kunnen we dat goed uitleggen.