Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Onze werkwijze

  
Als fysiotherapeuten van het gezondheidscentrum willen we onze werkwijze zoveel mogelijk afstemmen op de zorgvraag van de patiënt. Veelal zal dat op basis van individuele (monodisciplinaire) zorg zijn. Voor enkele patiëntengroepen hebben we (multidisciplinaire) programma’s ontwikkeld.

Wij zijn sinds 2013 een Plus-Praktijk, d.w.z. dat wij voldoen aan extra landelijke kwaliteitscriteria voor transparante- en toetsbare zorg. Daarnaast zijn wij tevens een Menzis TopZorg praktijk

Wij bieden laagdrempelige eerstelijns-zorg voor zowel jong als oud. Patiënten kunnen met vrijwel alle fysiotherapeutische vragen bij ons terecht. Vaak kunnen we de patiënten zelf helpen, indien we dat niet kunnen, wijzen we ze de weg.

We streven naar korte wachttijden en met een open  service gerichte aanpak willen we bereiken dat de patiënten tevreden zijn. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de patiënt binnen onze eigen mogelijkheden.

De nadruk bij ons beleid ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt door het verstrekken van een zo transparant mogelijke fysiotherapeutische zorg . Deze proberen we aan te bieden volgens de laatste -state of the art- wetenschappelijke inzichten. Wij hechten veel waarde aan een goede voorlichting ten aanzien van het mechanisme dat de klacht veroorzaakt (of in stand houdt) en besteden daar ook ruimschoots aandacht aan. Inzicht in de oorzaak van de klachten zal  de motivatie voor het inbouwen van activiteiten en oefeningen versterken.

Gezamenlijk met de patiënt zoeken we naar mogelijkheden tot het opheffen of verminderen van gezondheidsproblemen, het voorkomen van herhaling van problemen of het in stand houden van het huidige gezondheidsniveau.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. We laten onze kwaliteit toetsen door patiënten en verzekeraars en als gecertificeerde HKZ-praktijk is kwaliteitsverbetering een speerpunt.

We werken nauw samen met de aanwezige disciplines in het centrum om de zorg aan een individuele patiënt te optimaliseren. We kennen en gebruiken elkaars specifieke deskundigheid. Door korte lijnen en duidelijke afspraken wordt inhoud gegeven aan de samenwerking. Onderwerpen als verwijsbeleid, verslaglegging, opstellen en uitvoeren van zorgprogramma’s en casuïstiekbespreking dragen daar aan bij. Door een open communicatie kunnen we elkaar aanspreken op elkaars handelen en is er ruimte voor intervisie zowel binnen de fysiotherapie als wel tussen de disciplines onderling.