Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Eerste afspraak - Intake

Wilt u gebruik maken van fysiotherapie? Dan kunt u zowel met een verwijzing van de huisarts, specialist of bedrijfsarts als zowel op eigen initiatief (DTF) bij ons terecht.

U dient zelf contact op te nemen met de fysiotherapie. De bereikbaarheid van de therapeuten is te vinden onder het kopje - bereikbaarheid.

U kunt de eventuele verwijsbrief meenemen bij het eerste contact. Een verwijzing van uw huisarts in het centrum krijgen we veelal binnen via een beveiligd intern mailsysteem.
 

 contact

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten geïnventariseerd door middel van een vraaggesprek. Daarna volgt meestal een lichamelijk onderzoek en wordt er een fysiotherapeutische werkdiagnose gesteld. Vervolgens kijken we samen met u naar de behandelmogelijkheden en -doelen.

Komt u op eigen initiatief (DTF) dan wordt er eerst een screening gedaan of fysiotherapie geïndiceerd is. Zo ja, dan volgt een nader onderzoek. De fysiotherapeut zal de huisarts informeren over de bevindingen van de screening.

Wij verzoeken u bij de eerste afspraak uw verzekeringspasje, een geldig ID-bewijs en een handdoek mee te nemen.

Om kwaliteit te blijven waarborgen kan het zijn dat wij binnen het intakeproces u verzoeken om vragenlijsten in te vullen met betrekking tot uw klacht. De fysiotherapeut dient de beperkingen en mogelijkheden van een patient in kaart te brengen. Dit word gedaan met behulp van meetinstrumenten. Er bestaat geen meetinstrument dat alle aspecten in één keer meet. Dit betekent dat afhankelijk van het doel, de doelgroep, het tijdsbestek en de middelen een keuze gemaakt moet worden uit diverse meetinstrumenten.

Een zitting c.q. behandeling duurt van 20 tot 30 minuten afhankelijk van de ingezette acties. Een eerste intake kan rond de 45 minuten duren.

Binnen ons gezondheidscentrum werken wij nauw samen met huisartsen en de andere disciplines. Dit zorgt waar nodig voor een efficiënte multidisciplinaire aanpak.

Voor aanvullende informatie lees onze Algemene voorwaarden.